YÖNETİM DESTEK

Hedefimiz, şirket sahipleri ve üst yöneticilerine şirketin iyi yönetimi için gerekli tüm alanlarda profesyonel destek vermektir.

ve yukarıdaki her bir alanda uygulamaya destek olunması.

SÜREÇ ANALİZİ

Süreçlerin etkinlik ve risk açısından analiz edilip yeniden yapılandırılması için yol haritasının oluşturulmasına destek veriyoruz. Süreçlerin gözden geçirilmesi, iş akışları ve prosedürlerin oluşturulması, süreçlerin risk ve kontrol değerlendirmelerinin yapılması, belirlenen eksikliklerin iyileştirilmesine yönelik yol haritası hazırlanması ve ekiplerinizle birlikte aksiyonların hayata geçirilmesinin takibinde destek oluyoruz.

Şirket bünyesinde iç kontrol ortamının güçlendirilmesi, iç denetim fonksiyonun oluşturulması ve gerekli durumlarda dışarıdan iç denetim desteğinin verilmesini sağlıyoruz.

GELECEK PLANLAMASI

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği doğrultusunda gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde devredilmesi için şirketin hem aile, hem ortaklar ile ilişkilerinin hem de şirket yönetiminin düzenlenmesi önemlidir.

Şirketlerin yapılarına ve hedeflerine uygun bir aile ve ortaklık anayasası oluşturulması, ardıl planlamasının yapılması, geçiş sürecinin yönetimi ve aile varlık yönetimi gibi sürdürülebilirliğe yönelik bir çok konuda sizlerle birlikte çalışarak geleceğinizi planlıyoruz.

EĞİTİMLER

E-eğitimler Sınıf içi eğitime zaman ayırayamayanlar için hazırlanan e-eğitimler
Sınıf eğitimleri İyi yönetim hedefine ulaşmak için gerekli bilgi ve tecrübeyi aktarmaya yönelik yüz yüze eğitimler

Eğitim Kataloğu
Şirkete özel eğitimler Şirketinize özel iyi yönetime ilişkin ihtiyaç duyulan her konuda size özel tasarlanmış eğitim programları
Çalıştaylar Teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine destek olan iş üzerinde eğitim ve vaka çalışmaları

RİSK YÖNETİMİ

Şirketlerin karşılaşabileceği stratejik, finansal ve operasyonel her türlü riski tespit edip, makul seviyede yönetmek için süreçler oluşturuyor, çalıştaylar yapıyoruz.

Şirketlerin bulundukları sektör, boyutları ve yapıları göz önünde bulundurularak en uygun risk yönetimi modelinin oluşturulmasına destek veriyoruz, çalışmalarda şirket yöneticileri ve çalışanları ile birlikte risk envanterinin oluşturulması, risklerin ölçülmesi, önceliklendirilmesi ve risklere verilecek cevapların belirlenerek; şirket bünyesinde riskleri yönetmeye yönelik bir sistem oluşturulması hedeflenmektedir.

GÖZETİM

Yönetimin şirketi finansal, operasyonel ve stratejik konularda periyodik olarak izlemesini sağlayan raporlama, takip ve denetim sistemlerinin oluşturulmasına destek oluyoruz.

Karar süreçleriniz için gerekli raporlama ihtiyaçlarınızı belirlemek, mevcut raporlarınızı ve kullandığınız veriyi gözden geçirirmek ve yönetimin ihtiyacı olan güncel, doğru ve anlaşılır bir raporlama setine ulaşılmasını sağlamak için şirkete özel çalışmalar yapıyoruz.

Sürdürülebilirliğinizin şirket tarafındaki en önemli unsuru olan iç kontrol ve iç denetim mekanizmalarının kurgulanmasına ve uygulamaya alınmasına destek oluyoruz.